Tips van de jury – Interview met jurylid Paulus Jansen.

De Isolatie Uitdaging draait op volle toeren. De eerste deelnemers hebben zich aangemeld en de belangstelling voor de inspiratiesessie op 7 februari was groot. Het is inmiddels maart en de inschrijfdeadline (3 april) nadert. Hoog tijd om Paulus Jansen, directeur van de Woonbond, een aantal vragen te stellen over zijn deelname als jurylid aan De Isolatie Uitdaging:

Waarom werkt u mee aan de Isolatie Uitdaging?

“De Woonbond vindt het belangrijk om bij te dragen aan innovatie op het gebied van duurzaamheid. De verduurzaming van woningen is een van de grootste opgaves voor de komende dertig jaar. Het is voor ons van belang dat verduurzaming zorgt voor een verlaging van de woonlasten van huurders. Dat betekent dat je binnen innovatie scherp moet sturen op de kosten-kwaliteit-verhouding. Dat kan onder meer door schaalvergroting. Daarom vind ik het goed dat Portaal, Bo-Ex en Mitros elkaar voor De Isolatie Uitdaging hebben opgezocht: je hebt voldoende kritische massa nodig om de industrie in beweging te krijgen. Wat ik ook mooi vind aan de uitdaging, is het centrale uitgangspunt: eerst samen op zoek gaan naar de beste oplossing voor gevelisolatie, om daarna te kijken welke andere maatregelen nodig zijn. Dat past helemaal in de Trias Energetica en is ook een no-regret-strategie.”

Waarop gaat u letten als jurylid?

“Ik vind het cruciaal dat deelnemers aan de uitdaging zich goed verdiepen in wat huurders belangrijk vinden. Kan de oplossing snel en met weinig overlast worden aangebracht? Wat is het effect op de woonlasten? En wat de levensduur? Een goed concept is niet alleen vernieuwend en betaalbaar, maar ook toegankelijk. Dat betekent dat de woningcorporaties een goede oplossing ook eenvoudig moeten kunnen uitleggen aan hun huurders.”

Wat hoopt u dat er uit komt?

“Ik hoop dat deelnemers komen met geïntegreerde oplossingen, die niet alleen zorgen voor betere isolatie, maar ook bijdragen aan het wooncomfort en een aantrekkelijke uitstraling van het complex.”

Heeft u een tip voor de deelnemers?

“Conceptueel denken is belangrijker dan het ontwikkelen van hightech-technieken. Die technieken worden toch nooit als eerste toegepast in de bouw. Bij conceptueel denken kijk je creatief naar wat er al is, en neem je dat mee om de beste oplossing te ontwikkelen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan concepten waarbij de zonnewering al geïntegreerd is. Als je de gevel goed isoleert en de ramen extra dik maakt, maar niet nadenkt over zonnewering, dan leidt dat in de zomer geheid tot te warme huizen. Door het probleem integraal te analyseren en goed te kijken naar hoe je bestaande technieken kunt samenbrengen, kom je tot een oplossing die meer is dan de som der delen.”

Heeft u zelf eigenlijk een duurzame woning?

“Ja, mijn woning is behoorlijk energiezuinig. Het is een huis uit de jaren ’80 dat al dak- en spouwmuurisolatie had, en dubbelglas in de vaste delen. De afgelopen jaren heb ik het stap-voor-stap verder verduurzaamd. Niet door hele rigoureuze maatregelen te nemen, maar door de onderdelen die toch al aan vervanging toe waren, te vervangen door betere oplossingen. Woningcorporaties adviseer ik om dezelfde aanpak te hanteren: gebruik natuurlijke momenten, waarbij je (groot) onderhoud benut om ook de duurzaamheid en woonwaarde te verbeteren.”

2019-04-04T10:30:29+01:00